Julenek 2012

Postet av Gloppen Handballklubb den 22. Nov 2012

 GHK – Økonominemnda

 

Sandane Nov 12

 

JULENEKASKJONEN 2012

 

Årets Julenekaksjon vert tysdag 4. desember eller torsdag 6.desember dersom det passar betre. Neka er komne til Sandane. Det står berre att å selje dei. Dette er ei mangeårig tradisjon der dei aktive, foreldra og evt. andre stiller opp.

 

Julenekaksjoner er ein stor dugnad for GHK, og ei god inntekts kjelde.  Vi har laga lister over dugnadane tidlegare i år, og har prøvt å plukke ut spelarar som ikkje har vore i aksjon fleire gonger før.

 

Aksjonen vert omtalt på førehand i Firda Tidend, slik at folk veit at dei får besøk, erfaringsmessig er det derfor mange som ventar oss.

 

Nokon ynskjer av ulike årsaker ikkje å kjøpe, då går det godt an å be om ei pengestøtte.

 

Juleneka er i år lagra på i Fiskå Mølle, blå hallen her kan gruppesjefane – med strek under namnet – hente nek.

Gruppesjefane skal og stille med bil.

Utlevering frå 17:00 til 19:00 begge dagar.

 

Ein frå økonominemnda vil vere på lagerplassen fram til kl 21:00, slik at de kan levere pengar og evt. nek som er til overs. (Vi gjer andre avtaler ved behov):

Det kan vere lurt å ta med plast el.l å legge neka på i bilen.

 

Alle oppsette har møteplikt, Høver det ikkje for deg, finn ein annen i din stad.

 

Pris pr nek kr 70,- To nek kan seljast for kr 100,-

 

Vi levere ikkje ut vekslepengar, ta med litt mynt og sedlar sjølv.

 

Lykke til!!

Helsing Økonominemnda : Sølvi, Else Torunn, Staffan, Rakel, Oddrun og Ann Kristin.

Julenekaksjon 2011 2012 Gloppen Handballklubb
RUTE OG SELJARAR   Pris: kr 70 per stk,2 stk kr 100,-
2011 2012 Kommentra
Hjelmeset  - Jølet og opp svingane 35    
Oda Eide Ingvild  Slagstad      
     
Grustaket i Jølet  - Krysset på Øyrane 35    
Magnus Andre Moritsgård Alexander Moritsgård      
     
Krysset hjå Nedrebø - Krysset ved       
Barnehagen + Kaalebakkane+ Solås 35    
Runar Gåsemyr Osmund Vereide      
     
Vereide: Frå busskuret opp til Bakkelid -       
frå barnehagern t.o.m Tystadbakken 10    
Torill Henden Gåsø Eline Åsebø      
     
Frå Tystadbakken - Øyrakrysset 31    
Irene Slagstad Eli Kristin Arnestad      
     
Vereide: Frå Busskuret til Aasebø- 15    
Føleide -Rye      
Ingrid Gimmestad Elise Tystad      
     
Gimle og Ytre Fjellbygda 19    
Eirhild Alme Solgunn Lothe      
     
Indre Fjellbygda 20    
Marie Kvamme Susanne  Gjærløv      
     
Leirbrekka - Øyrane til 55    
Fargehandelen (Øvre og nedre Linje)      
 + Mølla      
Peter Wilke Mikael Alander 25    
Elisabeth V. Hansen Amalie Mundal 30    
     
Sandane frå Fargehand. (inkl.opp bakkane) 20    
- Gjestland - rundt Firda vgs. -Vonh.krysset      
-nedre linje til Storebru      
Malin K. Eikenes Benedickte Gåsemyr      
     
Kjørvika og Kandalen 25    
Frøydis Seime Øygard Ayla Myklebust Seime      
     
     
Ryssdalen-Søreide - Storebrua 25    
Ragnhild Ryssdal Ørjan Sundal      
     
Bukta: Mardal, Fitje til krysset mot Rygg 30    
Sander Nesdal Ingunn Berg      
     
     
Ingolfkrysset - Nedre Arnestad - 30    
nedre Gimmestad, nedre Rygg, Sande      
Erlend Ulvestad Hans Sande      
     
Grov,Rauset, Sandefeltet 40    
Åsmund Sælen Vegard Sælen      
     
Ingolfkrysset - Øvre Arnestad 20    
Øvre Gimmestad - Øvre Rygg (bru til      
Grov - Heggadalen)      
Ole Martin Flatjord Bendik Eikenes      
     
Devik - Hestenesøyra 25    
Olav Devik Evald Devik      
     
     
Valborgkleiva - Grasdalen 15    
Andreas S. Kissner Daniel Hjohlman Reed      
     
Bustadane ved sjukeheimen (frå       
Sion til krysset på dammen -       
Begge sider      
Kristian Henden Runar Åmot 15    
     
Kleivedammen, frå kanten av  25    
Ulvesbakken - Mona- Eide(inkl.      
Åsavegen frå krysset ved Sandane Kyrkje)      
Martha Sofie  Eide Amanda Veiteberg      
     
     
Gotavegen -Ulvesbakken  30    
og Åslyvegen      
Benedicte Vederhus Sofie Djupegot      
     
Åsen: Lyngvegen, Kreklinga 25    
Porsvn.      
Hanne B Bjørshol Julie Varpe      
     
Åsen: Vonheimsbakken, Åsavegen 20    
(til krysset ved Sandane Kyrkje)      
Orevegen, Evebøvegen      
Elise Heien Hansen Benedicte Lotsberg      
     
Åsen: Furelia, Søråsen, åsahøgda 30    
Silje Iren Hervik Ingeborg Volle      
     
Åsen: Nordåsen, Åsaberget 20    
Paul Remi Kvandal Bjørn Magnus Nystad      
705    
*  Namn med strek under har hovudansvar for bil med sjåfør..
*  Alle har møteplikt til denne dugnaden. Dersom det ikkje høver må de finne ein person i staden er finne  ein person i staden
*  Det kan vere lurt å ta med plastikk el.l til å legge juleneka på i bilane
*  Vekselpengar må de syte for sjølve
NB!! Dersom det får for lite nek på oppsett rute, kom og hent fleire,  
det er viktig at vi får selt dei neka vi har kjøpt inn.
MVH
For Økonominemnda i GHK
Oddrun Else Torunn
-48 998 088 (9086 17 17)

 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline