Flytting av REMA 1000

Postet av Gloppen Handballklubb den 9. Mai 2012

DUGNAD GHK Rema 1000 24. juni og Countrytreffen 13.-15. juli

Ein av dei viktigaste inntektskjeldene til Gloppen handballklubb er Norsk Countrytreff på Breim. I 2011 fekk vi 32 200 kr for dugnadsinnsatsen som vart lagd ned desse dagane og året før 41 000. Tusen takk til alle som stilte opp! Vi har fått spørsmål om å stille i år også. Dei som stiller på Countrytreffen får ein

gratisbillett til ein dag dei ikkje har vakt, og i tillegg mat på vakta.

I tillegg har vi fått spørsmål frå Rema 1000 om å hjelpe dei med flytting til den nye butikken søndag 24. juni.

Vi har prøvd å fordele vaktene rettferdige ut frå tidlegare innsats, og vonar du ser positivt på å stille. Hugs at det er avgjerande for drifta av GHK at vi får desse inntektene! Dersom du ikkje kan stille skal du anten bytte vakt med nokon eller finne ein annen til å stille for deg. Alle endringar må meldast til kontaktperson (sjå nedanfor).

Svarfrist er 20. mai, med stadfesting på at du stiller, evt. namn på den som stiller i din stad. Fristen gjeld begge dugnadene.

FLYTTING AV REMA 1000

Søndag 24. juni. Vi kjem tilbake med tidspunkt. Hald av dagen så lenge! Svar innan 20. mai til: Oddrun Slagstad , tlf 4899 8088, oddrun.slagstad@sfe.no

Sander Mardal                                                         Magnus Andre Moritsgård

Osmund Vereide                                                      Sander Nesdal

Paul Remi Kvandal                                                    Ørjan Sundal

Bjørn Magnus Nystad                                               Dag Håkon Moen

Edvin Øygard                                                            Bendik Eikenes

Runar Gåsemyr                                                         Peter Wilke

Eirik Hellerud                                                            Hans Sande

Odd Martin Hauge                                                    Lauritz Bjørnereim

Tom Wilke                                                                 Erlend Ulvestad

Frode Hansen                                                            Kristian Henden

Jon Slagstad
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline