Prisar 2023-2024

 


Billettpris på alle GHK sine heimekampar:


kr 50,-

 Gratis for born under 16 år og elevar ved Firda vidaregåande skule


 

Medlemsavgifter:

Medlemskontingent:  Kr 300,-

Treningsavgift:           Kr. 1000,-         J/G 13-15 år       

                                  Kr 1900,-          J/G 16 år

                                  Kr. 2300,-         J/G 18 og Senior

                                   

Treningsavgifta blir fakturert i to omgongar, ein haust og ein vår.