Kan ta juleferie etter nok ein storsiger

Postet av Herrar 3.div den 6. Des 2015

I dag, søndag, var det klart for toppkamp i herrane sin tredjedivisjon. BSI kom frå Bergen med håp om å verte dei fyrste som skulle slå GHK-herrane denne sesongen.

Laga starta jamnt, og følgde kvarandre relativt tett, stort sett med GHK eitt og to mål føre. Til pause var stillinga 18-16 i favør GHK.

Starten av den andre omgangen var mykje lik den fyste. Det var ein del rot, både framover og bakover, men karane tok seg saman etter kvart og rykte ifrå. Leiinga auka utover i omgangen, mykje takka vere dagens mann Jens Christian Andenæs med sine 11 mål og Paul Remi Kvandal sine mange flotte og viktige redningar. Til slutt kunne GHK juble for nok ein siger, 39-29 denne gongen.

Den andre omgangen gav òg litt "dramatikk". To spelarar, ein frå kvart lag, fekk si tredje utvisning og dermed raudt kort, med ca. fem minutt att på klokka. For GHK var dette Ørjan Sundal. Her vil det nok verte litt diskusjon i ettertid om kor fortente minst ei av desse utvisningane var. Utan av vi skal seie meir om det her.

No kan karane ta ein velfortent juleferie (frå kampar, sjølvsagt, ikkje trening) på toppen av tabellen. Så håpar vi at dei held fram på same måten etter nyttår.

Desse var med i dag: Paul Remi Kvandal, Mikael Alander (5), Bjørnar Eikenes, Jens Christian Andenæs (11), Eirik Hovstad, Ørjan Sundal (4), Bjørn Magnus Nystad (2), Runar Gåsemyr (6), Runar Hellerud, Sindre Flatjord (3), Jon-Andreas Kornberg (5), Erlend Ulvestad (1).
BSI skal freiste det "umoglege"

Postet av Herrar 3.div den 5. Des 2015

GHK har så langt i år vore "umogeleg" å slå, og no skal nok eit lag freiste lukka. Søndag kjem nemleg tabelltoar BSI på vitjing i Trivselshallen, og det ligg ann til ny handballmoro med karane våre i hovudrolla.

BSI ligg nærast GHK på tabellen, og er per i dag kanskje den største utfordraren vår. GHK har, med unntak av kampen mot Kjøkkelvik 2, hatt god kontroll på alle motstandarane sine så langt i år. Samstundes har GHK enno ikkje møtt nokre av dei sterkaste laga i serien, som t.d. Norrøna og BSI. Såleis vert kampen søndag ein real test for laget og kva dei er kapable til.

Det er meldt regn og vind, og såleis ikkje noko friluftsvêr. Derimot kan vi melde om godt klima i Trivselshallen. I tillegg til at dette må vere den beste oppkøyringa til VM-starten, seinare på dagen, du kan få!

Kampen startar kl. 16.00, og vi håpar du tek med deg alle du kjenner og kjem på kamp!

Vi sjåast i hallen :)

Heia GHK!
GHK-herrane totalt overlegne

Postet av Herrar 3.div den 29. Nov 2015

Herrane tok i dag i mot Sotra 2 i Trivselshallen. Før dagens kamp stod GHK utan tap og Sotra utan siger, og dei var dermed plassert i kvar sin ende av tabellen. Med dette utgangspunktet låg det ann til overkøyring i dagens kamp, men det er farleg å ta lett på oppgåva. Heldigvis verka karane tende frå start. Og det var snakk om eit ynskje om å skåre over 40 mål.

Etter 10 min av den fyrste omgangen var standarden sett, på stillinga 9-2 til GHK. Etter 20 minutt stod det 18-5 til heimelaget og til pause var leiinga auka til 23-6.

Den andre omgangen var mykje lik den fyrste. Det tok nesten 10 minutt før Sotra 2 skåra mål etter pause, medan karane våre heldt fram med å skåre framover. Sotra 2 tok ein timeout på stillinga 30-6, til lita nytte. Då dommaren bles av kampen lyste tavla heile 42-14 i favør GHK!

Sjølv om dagens kamp ikkje gav dei største utfordringane, opna den for at ein del unge spelarar kunne få mykje speletid. I store delar av kampen var det fleire ferske, unge spelarar på bana, utan at laget vart svekka av den grunn. Spelarar som Tarjei Vereide, Eirik Hovstad og Marius Moritsgård viste seg fint fram både i forsvar og i angrep. Og etter ei vanskeleg avgjersle vart Eirik kåra til GHK sin beste spelar i kampen.

Trenar Dammyr hadde heile 14 spelarar med i troppen, og alle (med unntak av målvakta) teikna seg på skåringslista. Dette vitnar om eit lag med god breidde og mange variasjonsmoglegheitar. Dagens toppskårar vart Osmund Vereide med seks mål, følgt av Ørjan Sundal og Sindre Flatjord med fem kvar.

Desse var med i dag: Paul Remi Kvandal, Erlend Ulvestad (4), Runar Gåsemyr (2), Tarjei Vereide (3), Mikael Alander (2), Ørjan Sundal (5), Osmund Vereide (6), Bjørn-Magnus Nystad (4), Jens-Christian Andenæs (4), Sindre Flatjord (5), Jon-Andreas Kornberg (1), Marius Moritsgård (3), Eirik Hovstad (2), Runar Hellerud (1).
GHK med storsiger over BI

Postet av Herrar 3.div den 14. Nov 2015

I dag møtte herrelaget BI til kamp i Trivselshagen. Det var knytt spenning til om herrane kunne halde fram det gode spelet dei har hatt så langt i sesongen, og ikkje minst om dei framleis ville vere ubesigra etter dagens kamp.

Kampen starta jamnt, og det stod 4-4. Etter det var det stort sett GHK som hadde kontroll. Dei auka til 10-4, og til pause var leiinga 12-7.

I den andre omgangen var det eigentleg aldri tvil om kvar poenga ville hamne, sjølv om det til tider var litt rot i rekkene. GHK spelar stort sett solid i forsvar, det vinn dei mykje på. I tillegg står evigunge Paul Remi Kvandal ein glimrande kamp mellom stengene. Framover vert det nokre feilpasningar og nokre skotbom, men når alle utespelarane teiknar seg på skåringslista og dei til saman set inn 32 mål, spelar ikkje det så stor rolle i dag.

Sindre Moritsgård Flatjord vart kåra til dagens spelar og vart i tillegg toppskårar med seks mål. I tillegg fortenar unge Runar Hellerud skryt i dag. Han kjem inn på vingen i andre omgang og viser veldig fine takter, særleg framover. Med ein imponerande skotteknikk sat han inn fire flotte mål. Ein mann for framtida.

Desse var med i dag: Paul Remi Kvandal, Bjørn Magnus Nystad (1), Erlend Ulvestad (5), Runar Gåsemyr (5), Mikael Alander (1), Sindre Moritsgård Flatjord (6), Osmund Vereide (5), Ørjan Sundal (4), Jon Andreas Kornberg (1), Runar Hellerud (4).
Kan dei halde fram utan tap?

Postet av Herrar 3.div den 13. Nov 2015

Laurdag kjem BI på vitjing til Trivselshallen for å freiste og slå GHK-herrane.

Så langt i sesongen er det ingen som har klart å slå GHK. Nærast var Kjøkkelvik førre helg som klarte uavgjort 25-25. BI ligg midt på tabellen så langt og har tapt like mange kampar som dei har vunne til no.

Det å møte eit lag som har til gode å tape denne sesongen kan ha to effektar; det kan anten skremme motstandaren, eller det kan tenne dei. Det er framleis tidleg i sesongen, så tabellen slik den er i dag kan fort endre seg. Ingen er uovervinnelege, men vi har trua på at det ikkje vert BI som påfører GHK det fyrste tapet for sesongen.

For å bidra til at det vert fest i hallen på laurdag håpar vi DU kjem for å heie karane fram. Trivselshallen kl. 15.45.

Heia GHK!
Kortreist Håndball

Postet av Herrar 3.div den 1. Nov 2015

Som innflytter har jeg merket en annerledes stemning, både i spillergruppa og i samtale med andre Gloppere jeg har snakket med denne uka. Lokaloppgjør mot Eid stod på søndagsmenyen i Trivselshallen. Dette er noe mange har både gledet seg til, og gruet seg til.

Kampen i seg selv var neppe et sportslig høydepunkt for de sportslig kulinariske historiebøkene. I store perioder manglet det tempo og besluttsomhet i begge ender av banen. Dette fører til at Eid henger godt med til forretten. I pausen får vi justert en del i forsvar noe som fører til at vi sakte men sikkert siger i fra når hovedretten serveres. Bytter i mot slutten hvor vi slipper til fleire av de unge talentfulle guttene våre gjør at Eid setter inn en liten sluttspurt, men seieren var aldri truet.

Erfaring er ikke noe man har, men noe man får. Det er viktig for fremtiden at de unge guttene får slippe til og høste erfaringer rundt hva de trenger å jobbe med i hverdagen for å kunne ta en plass på seniornivå. At seiersmarginen derfor blir mindre er et ledd i spillerutviklingen. Seier med 4 mål gir 2 poeng, det gjør også seier med 10 mål...

Så en titt bak resultatet:

Lokaloppgjør lever sitt eget liv. Det er ikke gitt at det alltid er favorittene eller det beste laget som går seirende ut av slike dueller. Følelser, rammer rundt kampen og selvsagt tidligere erfaringer spiller inn og kan få selv den mest sinndige og gode spiller litt i ubalanse. Det er ikke lett å fokusere på arbeidsoppgaver og kontroll på følelsene når man akkurat har tapt en duell, eller misset et skudd mot spillere du kjenner godt. Ekstra ille er det å svelge jubelen fra motspillerne når de scorer, og lysten til å rette det hele med en "quick fix", en rask avslutning, en tidlig duell når man kommer i angrep kan bli stor, men resultatet ikke alltid like godt.

Elles har vi hatt en nedadgående kurve rundt fokus på GRUSE og trening. Varierende oppmøte og andre aktiviteter har forstyrret treningshverdagen de siste ukene. Dette i kombinasjon med lokaloppgjørenes egenart kan også være en grunn til at vi i dag ikke har en helt optimal prestasjon. Nå venter en uke med fokus på kvalitet i treningen før vi setter kurs sydover mot Bergen førstkommende helg...

GRUSE!

Daniel


Siger i naboduellen!

Postet av Herrar 3.div den 1. Nov 2015

Dette var nok kampen mange hadde venta på. GHK mot Eid i herrane sin 3.divisjon. Det ligg mykje ære i ein slik naboduell, og ingen av laga vil tape.

Sjølv om spelarane virka tende og klare til kamp, vart det ein kamp prega av mykje rot. Laget frå Eid har nok ein del høgare snittalder og litt meir rutine enn det unge GHK-laget. Dette førte til at Eid drog ned tempoet så godt dei kunne, og laga følgde kvarandre tett ei stund. GHK sette opp tempoet litt mot slutten av den fyrste omgangen og gjekk difor til pause med ei leiing på 15-12.

Den andre omgangen gav dei mange frammøtte litt meir tempo. GHK seig ifrå Eid og leiinga auka gjennom store delar av omgangen. Det auka tempoet førte til at Eid ikkje heilt klarte å henge med i alle duellar, noko som resulterte i heile sju utvisingar.

Sjølv om dette kanskje ikkje var den mest velspela kampen GHK har spelt denne sesongen viste dei likevel fram mykje godt spel. Unggutane Runar Hellerud, Eirik Hovstad og Marius Moritsgård fekk vist seg fint fram og dei meir rutinerte spelarane viste gode takter og fint spel.

Då dommaren bles av lyste tavla 30-26 i favør GHK, etter ein liten sluttspurt av Eid. Osmund Vereide vart kåra til GHK sin beste spelar og Ørjan Sundal vart toppskårar med sine seks mål.

Ekstra kjekt på ein slik kamp er det når så mange møter opp for å støtte karane våre. Ein ekstra takk til alle som nytta søndagen til å heie fram nok ein siger, og dermed framleis tabelltopp for GHK. Det set nok spelarane stor pris på!

Desse var med i dag: Paul Remi Kvandal, Bjørn Magnus Nystad, Vegard Sælen (4),Marius Moritsgård (2), Preben Indrebø (2), Eirik Hovstad, Runar Hellrud (3), Runar Gåsemyr (1), Sindre Moritsgård Flatjord (2), Ørjan Sundal (6), Erlend Ulvestad, Mikael Alander (3), Jon Andreas Kornberg (2), Osmund Vereide (5).
Lokaloppgjer i Trivselshallen

Postet av Herrar 3.div den 31. Okt 2015

Søndag 01.november brakar det laust i Trivselshallen. Då kjem nemleg nabo Eid på vitjing for å prøve og stoppe sigersrekkja til GHK i herrane sin 3.divisjon.

Til no har Eid kun spelt ein kamp, då dei vann med to mål mot Bjørnar 2. Det er difor vanskeleg å seie noko om kva lag karane våre møter, men det som er sikkert er at glopparane har bygd opp ein stor sjølvtillit etter ein forrykande seriestart.

Under kampen vil det verte eit lynlotteri med høve til å vinne landslagstrøyer som vi fekk av landslaget i sommar.

Vi håpar så mange som mogleg tek turen i hallen for å lage stemning kring kampen og for å heie fram karane våre. Trivselshallen, søndag 01.11. kl. 15.45, altså. Vi går for publikumsrekord! Dette vil du ikkje gå glipp av!

Heia GHK!Det er ikke lett, men det er enkelt....

Postet av Herrar 3.div den 18. Okt 2015

Føles som en passende overskrift etter dagens damekamp. Med sentrale spillere vekk, og med liten bredde var jeg spent på hvor vi stod i forhold til motstanderen BSI.

Det er ikke lett å legge opp et spill rundt få spillere, men det er enkelt når spillerne viser så stor vilje, innsats og tilpasningsdyktighet som i dag. Vi har spillere som gjør en uvurdelig jobb for laget ved at de spiller på uvante posisjoner og gir verdifull avlastning til de som må bære det største ansvaret. Det er ikke lett å ikke spille på sin favoritt posisjon, men det er litt enklere når resultatet er med oss.

Det er heller ikke lett å være 16 år å bli kastet rett inn i seniorhåndballen, som Malin Isane Førde har opplevd i sesongstarten. Det er ikke lett å skulle styre et forsvar med autoritet og troverdighet, men for Malin er det enkelt. Det virker ikke som hun har gjort annet.

Det er ikke lett å bære ansvaret for lagets prestasjoner, men for våre rutinerte jenter virker det enkelt. Ragnhild, Heidi, Amanda og Torill tar ansvar i begge ender av banen og får med seg de andre spillerne. Det er enklere å være trener for et lag hvor alle tar ansvar og bidrar i beste GRUSE-ånd.

Det er ikke lett å skulle dempe forventninger og fokus på resultater med den starten vi har fått, men det er enkelt å se bak resultatene og vite at vi må jobbe hardt videre. For det er håndball er ikke lett, men det er enkelt.....En god start, er bare en god start.....?

Postet av Herrar 3.div den 20. Sep 2015

Det er mange kamper igjen av sesongen. Det er mange poeng å spille om. Mye vann skal renne i bekken. Hørt det før? Ok. så lar vi det være med det. Nesten. For det er ikke resultatene etter helgen jeg er mest fornøyd med. Jeg skal komme nærmere inn på det, men jeg er mest fornøyd med at mye av det vi jobber med førte frem til resultatene.

Inn mot seriestart har vi hatt fokus på forsvarsspillet for begge lag. Ikke unaturlig siden undertegnede kommer fra Festningsbyen Halden. "Ofte beleiret, men aldri beseiret", er et slagord som blir brukt om Fredriksten festning som troner over hjembyen min. Slapp av, hjemlengselen har ikke tatt overhånd enda... Så litt om kampene:

Herrelaget fikk en komfortabel seier mot Bjørnar 2. Selv om sifrene til slutt ble store i vår favør, så fremstod Bjørnars ungutter på en god måte og som et spillende håndballag. Vi fikk vist at vi i perioder holder høyt nivå på vårt forsvarsspill, og er vanskelige å bryte ned. Også angrepsspillet, som det frå min side var knyttet størst spenning til, viste seg å fungere godt med mye god håndball hvor vi skaper overtall med gode aksjoner og følger opp hverandres bevegelser. Mange spillere på scoringslista og fleire ungutter som slipper til viser at vi er på rett vei.

Damelaget tok i dag i mot Sotra 2. Også dette et ungt lag som kom til Trivselshagen med selvtillit etter å ha banket Jotun på lørdag. Også her fikk vi se at forsvarsspillet ble avgjørende for vår del. Etter å ha sluppet inn rett i overkant av 34 mål i snitt pr kamp i fjor, var jeg tydelig på at forsvarsspill måtte prioriteres i treningsarbeidet. Derfor er jeg strålende fornøyd med jentenes defensive prestasjoner og disiplin. De "eldre" spillerne tar ansvar og viser vei. Vi får også derfor sluppet inn mange av våre lovende jenter 16-spillere, og alle gjør en godkjent jobb i sin debut på seniornivå. Offensivt har vi en del ting å ta tak i, men med trygghet i forsvar vil dette komme etterhvert.

Takk til publikum som møtte opp både lørdag og søndag. Jeg håper dere fikk en god og underholdene opplevelse som frister til gjenntagelse..

Så vet også jeg at veien mellom gode og dårlige opplevelser er kort. Neste helg skal begge lag reise til Bergen for dobbeltkamp. Nye kamper, nye muligheter. Derfor må vi raskest mulig tilbake til hverdagen for å fortsette jobben med og utvikle oss. Den berømte basketballtreneren John Wooden sa at: "for å vinne en kamp kreves det talent, men for å vinne igjen kreves det karakterstyrke." Derfor vil GRUSE og bokstaven U, for utvikling bli vesentlig i arbeidet den kommende uken, Vi skal ta med oss de gode erfaringene og opplevelsene, men samtidig sørge for at vi er enda bedre forberedt og klare til neste helg. En god start er bare en god start. Det er mange kamper igjen, mange poeng å spille om, mye vann skal renne i bekken..

Daniel
Dagen før dagen

Postet av Herrar 3.div den 18. Sep 2015

Treningsuka går mot slutten, men slutten på denne treningsuka betyr noe spesielt, det betyr seriestart. I dag er den kjipeste dagen i så måte, dagen før dagen. Det kan sammenlignes med lille-julaften. Alle er spent på pakkene som ligger under treet, og skulle ønske at tiden gikk litt raskere. Slik er det også for oss. Vi er spent på å se hvor langt vi har kommet siden vi startet og trene. NRK har sitt populære program "Kvelden før kvelden", vi har også vår egen variant av dette. I kveld samles gutta til en siste finpuss før serieåpningen. Gavene som skal overleveres Bjørnar 2 på lørdag skal pakkes inn og gjøres klar for overrekkelse. Forhåpentligvis vil disse pakkene glede dere på tribunen meir enn Bjørnar spillerne, men man kan ikkje alltid få det man ønsker seg.

Og det er nettopp det som gjør dagen før dagen litt kjip. Det er nærme nok til å føle på forventningene, men langt nok unna til at det føles lenge før vi får svar. Lenge til vi får svar på om de tingene vi har jobbet med vil fungere, og nærme nok til å håpe på at vi får det vi ønsker oss, en god start og 2 poeng.

Damelaget skal i aksjon på søndag, noe som gjør at kampdag og julaften for gutta betyr en ny dagen før dagen for meg og damelaget. Og det er på damesiden endringene har vært størst og dermed er også spenningen større knyttet til hvor vi står. På grunn av sein oppstart har vi ikkje hatt tid til å prioritere treningskamper. Vi fikk en spilløkt i går mot vårt talentfulle gutter 14 lag (takk for hjelpen), men det er ikkje det samme som å spille om poeng.

I dagens Firda Tidend fremhever jeg kulturen vi ønsker å skape i GHK. Det tar tid å bygge kultur, og dermed vil det ta tid før vi kan se at den kulturen vi bygger gir utslag i resultater. GRUSE som er våre verdier, glede, respekt, utvikling, samarbeid og engasjement er en rød tråd i alt vi foretar oss på seniorlagene. skruen har blitt strammet ett hakk i forhold til hva spillerne har vært vant til, men de har respondert på en god måte. Vi er langt i frå i mål, men vi er på vei.

Derfor er jeg mindre opptatt av resultatet isolert sett i morgen. Jeg er meir opptatt av hvordan vi fremstår som lag og at vi får til en del av de tingene vi har trent på. Det kan bety at hovmesteren også i år snubler i teppet, kalt seriestart, men utover i sesongen er teppet vekk.

Til sist håper jeg selvsagt at vi får mange nysgjerrige og ivrige tilskuere på tribunen både lørdag og søndag. Vi skal gjøre vårt for at dere som kommer skal få en spennende, underholdene og forhåpentligvis gledelig opplevelse.

VEL MØTT!

Sportslig hilsen DanielTreningskamp, respekt og fair play..

Postet av Herrar 3.div den 6. Sep 2015

Kjære håndballvenner!

Etter en måned med trening hadde endelig dagen kommet hvor vi omsider skulle få testet ut ting vi har jobbet med i kampsituasjon. Motstandere for anledningen var Sogndal og Stryn.

En seier og et tap er godkjent. I treningskamper vil ofte prestasjonene variere og dagens kamper var inget unntak. Naturen i Gloppen har både høye fjell og dype daler, noe som også var betegnende for våre prestasjoner. I perioder presterer vi mye god håndball både angreps og forsvarsmessig, mens i andre perioder er det lenger opp til toppen av fjellet..Det at vi i tilegg har en del nye "gamle" fjes foran årets sesong gjør at de relasjonelle ferdighetene vil bli bedre etter hvert som sesongen skrider frem.

Resultatene står ikke i fokus før poeng skal deles ut. Vi er mer opptatt av prestasjonene bak. Vi får til mye av det vi har trent på, og vi har fått svar på en del ting som må forbedres.

Det jeg allikevel vil trekke frem etter dagens kamper er spillernes egne regler GRUSE hvor R står for respekt. Før kampen mot Stryn var vi tydelig på hvordan vi ønsket å fremheve dette spesielt, noe vi også håper gjenspeilet seg både på banen, men spesielt på sidelinjen selvom dette ikke ga uttelling resultatmessig i denne kampen. Vi gratulerer Stryn med seier i to kamper og takker Sogndal for at de stilte opp og forhåpentligvis fikk verdifull og god matching foran sesongen.

Seriestart nærmer seg og vi skal være klare...

Takk til alle som møtte opp for å støtte oss. Håper vi sees om to uker!

sportslig hilsen Daniel